חייגו עכשיו לייעוץ ראשוני:
0722-575-262
   
 
 


  
 
 
 
 

 
  הספר "גירושין" (לקריאה...)
 
עו"ד ירושות  
חלוקת רכוש  
מזונות אישה  
מסורבות גט  
הסדרי ראיה  
כתובה  
ירושה, צוואה ועזבונות  
ידועים בציבור  
גניבת זרע  
עגונות  
משמורת ילדים  
הסכם ממון  
ייעוץ גירושין  
משמורת  
עו"ד ידועים בציבור  
עו"ד צוואות  
עורך דין גירושין  
עורך דין הסכם גירושין  
עורך דין מגשר  
עורך דין מזונות  
עורך דין משפחה  
עורכי דין גירושים  
עורכי דין משפחה  
עו"ד הסכם ממון  
תביעה למזונות  
עורך דין צוואות  
התרת עגונות  
תביעת כתובה  
חלוקת רכוש בין בני זוג  
הסכם ממון בין בני זוג  
משמורת והסדרי ראייה  
 
 
 

חוק הוצאה-לפועל

 
אשה שקיבלה פסק-דין למזונות, או צווים נוספים, יכולה לבצע אותם באמצעות לשכת ההוצאה-לפועל.
על האשה להגיע עם פסק-הדין למזונות, בעותק מאושר מבית-הדין או מבית-המשפט, ולפתוח תיק נגד הבעל. לפניה מספר אפשרויות:
 
א.פסק-הדין למזונות יעודכן על פי ההצמדה שנקבעה על ידי בית- הדין או בית-המשפט. תישלח לבעל התראה, והוא יוכל לשלם את הכסף באמצעות ההוצאה-לפועל (תשלום בבנק הדואר), או ישירות לאשה. אם האשה קיבלה את הכסף ממנו, עליה לעדכן את לשכת ההוצאה-לפועל כך שהסכום יופחת מחוב הבעל.
 
ב.אם הבעל מתחמק מתשלום באופן כלשהו, יכולה האשה לבקש מההוצאה-לפועל עיקול משכורתו, חשבונות בנק, קופות גמל, קרן השתלמות, נכסי מקרקעין, וכל נכס או כספים אחרים שיש לבעל נגיעה אליהם.
 
ג.בנוסף, יכולה האשה לבקש את עיכוב יציאתו מהארץ להבטחת תשלום המזונות.
 
ד.הסנקציה הקיצונית ביותר הינה פקודת מאסר כנגדו. אם קראתם בעיתונים שכיום לא עוצרים אנשים בגין חובות בהוצאה-לפועל, כדאי לכם להירגע (או להיבהל...) מפני שמדובר שם בחובות רגילים, אך לא בחוב מזונות. אם כי, לאור תיקון מספר 18 לחוק, רשאי ראש ההוצאה-לפועל לבטל או לקצר את תקופת המאסר.
 
פקודת המאסר, בגין החוב שצוין בה, מגיעה למחלקת ההוצאה- לפועל במשטרה, האוסרת את הבעל למשך עשרים ואחד יום. אולם השוטר מאפשר לבעל לשלם מייד את החוב בבנק הדואר. אם שילם, הוא משוחרר מיידית! אם לא, הוא נלקח למאסר, ומובא תוך 48 שעות בפני ראש ההוצאה-לפועל, אשר רשאי לתת כל החלטה מנומקת בנסיבות העניין. לאחר תקופת המאסר אי-אפשר לאוסרו שוב בגין אותה פקודה. לכן, אין זה ׳׳חכם״ לכתוב פקודת מאסר עבור כל סכום החוב. כדאי לפצל את החוב למספר פקודות, ואז סביר להניח שהבעל לא ירצה לשבת במאסר מספר תקופות של עשרים ואחד יום.

ברוב המקרים, ״מוצא״ הבעל את הכסף כעבור מספר ימים. אל נשכח שבדרך כלל אין מדובר כאן בעבריינים הרגילים לשהות בכלא בשל פריצות, סמים וכו', ולכן רובם מאלתרים דרכים, ובלבד שלא להישאר במאסר עם עבריינים מועדים.

 
להשלמת התמונה יובהר שבאמצעות ההוצאה-לפועל ניתן לבצע צווים של בית-המשפט ובית-הדין הרבני. הרחבה בנושא תוכלו לקבל מהיועץ המשפטי שלכם או בעיון בחוק הוצאה-לפועל ותקנות הוצאה- לפועל.
 
הבהרה: חוק ההוצאה-לפועל עבר שינוי משמעותי, בשל תיקון מספר 18 ותיקונים קודמים בחוק (להוסיף התיקון האחרון בהוצל"פ מזונות – רשיון נהיגה וכו') . ישנם חייבים המצליחים להתחמק ולהרוויח זמן, הואיל ולפני הוצאת פקודת המאסר, יש לשלוח להם התראה, ותוך 48 שעות מן המאסר יש להביאם בפני ראש ההוצאה-לפועל, כך שיוכלו לטעון את טענותיהם. מה גם שכיום ניתן לבקש פרישת חוב העבר בתשלומים. בדרך זו, נגררת האשה המסכנה לריצות נוספות אחרי הבעל/הגרוש עד שהיא זוכה לראות את המזונות אם בכלל.
 
לעיתים קרובות נתקלות נשים רבות במבוי סתום. כל פעולותיהן באמצעות לשכת ההוצאה-לפועל אינן נושאות פרי, והן מכלות את זמנן לריק. כך לדוגמה, אם הבעל בורח ממקום למקום, ולכן אי-אפשר לאסור אותו! מקום עבודתו מוחלף, ולא ניתן לעקל את משכורתו; מחשבון הבנק שלו כבר הוצאו הכספים, והרכב אינו רשום על שמו, ועוד...
 
המדינה דואגת לאשה עד גבול מסוים. מי שניתן לטובתו פסק- דין למזונות, יכול לפנות למוסד לביטוח-לאומי על פי חוק ההוצאה-לפועל, ולהגיש את פסק-הדין לביצוע. הביטוח-הלאומי ישלם לזוכה את המזונות — בין אם הצליח לגבות את הכספים מהחייב ובין אם לאו.
 
בידי המוסד לביטוח-לאומי נמצאת טבלה, המתעדכנת מדי פעם, באשר לגובה המזונות המרבי (המכסימלי) שהוא משלם לזוכה. כך לדוגמה, אם המוסד לביטוח-לאומי קבע תקרת מזונות במקרה של אשה וילד, אך פסק-הדין קבע סכום גבוה יותר, לא תקבל הזוכה מהמוסד לביטוח-לאומי את הסכום שנפסק על ידי בית-המשפט או בית-הדין, אלא את הסכום המרבי המופיע בטבלת המוסד לביטוח-לאומי.
 
כמו כן, אם הזוכה עובדת, ככל שהכנסתה גבוהה יותר, כך סכום המזונות שהביטוח-הלאומי ישלם לה נמוך יותר — עד נקודת האפס (אז לא ישלם המוסד לביטוח-הלאומי כלל).
 
מי שגובה מזונות באמצעות המוסד לביטוח-לאומי, אינו יכול במקביל להפעיל תיק הוצאה-לפועל כנגד החייב. אם הזוכה יתחכם ויגיש בשני המקומות את תביעותיו, יפסיק המוסד לביטוח-לאומי לשלם לו את מזונותיו. מאידך גיסא, כיוון שבדרך כלל גובה המזונות שהביטוח-לאומי משלם נמוך ממה שנפסק, מצטברים הפרשים לטובת הזוכה. ישנו הסדר באשר לגביית הפרשים בהוצאה-לפועל, וכדאי לברר זאת אצל היועץ המשפטי שלכם.
 
כדאי לזכור שאם הגשתם באיחור את תביעתכם למוסד לביטוח - לאומי, תוכלו לקבל מזונות עד שנה לאחור. כך שלפחות שנה אחת לא הפסדתם.
 
 
 
נושאים נוספים:
                 
  גיור  »
 
  ביטול גיור  »
 
  יועץ נישואין  »
 
 
  בוררות וגישור  »
 
  אלימות במשפחה  »
 
  תביעות נזיקין  »
 
 
  נישואין אזרחיים  »
 
  מירוץ סמכויות  »
 
  ממזרות  »
 
 
  מוניטין וכושר השתכרות  »
 
  מושגים בדיני משפחה  »
 
  משפחה ומשפט  »
 
 
  בגידה  »
 
  שלום בית  »
 
                 
                 
 
 

צוריאל בובליל - עו"ד ונוטריון  |   בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2 בני ברק  |  טלפון: 0722-575-262  |  פקס: 03-6122104 |  מייל:  tzuribou@orange.net.il 
ספר הגירושין:
הקדמה | מבוא | הכתובה | מירוץ סמכויות | תסקיר סעד | תביעת מזונות | כשיש רכב אחד | כשאישה בוגדת, אלימה | כשהבעל בוגד באשתו | סעדים זמניים | צו לגילוי מסמכים | מזונות ילדים | החזקת ילדים | ראיית הילדים | חטיפת הילד | סיכום עניין הילדים | תביעת גירושין | בדיקת כנות הכריכה | עילות לחיוב בגט | פסקי דין לגירושין | זוג שהתחתן לפני 1974 | זוג שהתחתן אחרי 1974 | פירוק השיתוף בדירה | הסכם ממון | גירושין - משמעות משפטית | אכיפת פסקי דין | חוק הוצאה-לפועל | משטרת ישראל | 

 
תביעה להגדלת מזונות | מסורבות גט | אישה הגונה | הסכם קדם נישואים | הסכם קדם נישואין | משמורת לילדים | הגדלת מזונות | תביעת אבהות | הסכם גירושים | עורכי דין גירושים | עורך דין גירושים | מזונות קטינים | משמורת משותפת | עו"ד גירושים | חזקת השיתוף | הסכם קדם נישואין | חלוקת רכוש בין בני זוג | אב כופר באבהות | גניבת זרע | גישור זוגי | הסכם גירושים | מזונות קטינים | משרד עו"ד גירושין | תביעת כתובה וגירושין | עו"ד לגרושין | עו"ד הגדלת מזונות | עורכי דין מזונות | 
 
אתר זה נבנה ומקודם בגוגל על ידי חברת מדיה גרופ