חייגו עכשיו לייעוץ ראשוני:
0722-575-262
   
 
 


  
 
 
 
 

 
  הספר "גירושין" (לקריאה...)
 
עו"ד ירושות  
חלוקת רכוש  
מזונות אישה  
מסורבות גט  
הסדרי ראיה  
כתובה  
ירושה, צוואה ועזבונות  
ידועים בציבור  
גניבת זרע  
עגונות  
משמורת ילדים  
הסכם ממון  
ייעוץ גירושין  
משמורת  
עו"ד ידועים בציבור  
עו"ד צוואות  
עורך דין גירושין  
עורך דין הסכם גירושין  
עורך דין מגשר  
עורך דין מזונות  
עורך דין משפחה  
עורכי דין גירושים  
עורכי דין משפחה  
עו"ד הסכם ממון  
תביעה למזונות  
עורך דין צוואות  
התרת עגונות  
תביעת כתובה  
חלוקת רכוש בין בני זוג  
הסכם ממון בין בני זוג  
משמורת והסדרי ראייה  
 
 
 

האם יש סיכוי שבית דין דתי יתיר לאדם לישא אשה נוספת באופנים מסויימים?

 
סוגיה זו של היתר נישואין הינה מורכבת ושונה המצב בין עדות ישראל כפי שיובהר בהמשך. 
עפ"י דין תורה אין הגבלה על הבעל האוסרת עליו לשאת שתי נשים. בהמשך הדרך נפסק כי אין לאפשר לשאת שתי נשים אלא אם כן הבעל עומד במספר תנאים. כך נפסק ע"י הרמב"ם, הלכות אישות פרק י"ד, הלכה ג':
"נושא אדם כמה נשים, אפילו מאה, בין בבת אחת בין בזו אחר זו, ואין אשתו יכולה לעכב. והוא שיהיה יכול יכול ליתן שאר כסות ועונה כראוי לכל אחת. ואינו יכול לכוף אותן לשכון בחצר אחת, אלא כל אחת ואחת לעצמה:
רבנו גרשום מאור הגולה אף הטיל חרם האוסר בכל מקרה לשאת שתי נשים. כתוצאה מכך, ישנן כתובות בהן כתוב שהבעל מתחייב לנהוג עפ"י החרם הנ"ל, ולא לשאת אשה שניה בחייה של אשתו הראשונה, כל עוד הוא נשוי לה.
לעומת זאת, ביהדות תימן לא קיבלו את החרם, וכאשר עלו בני תימן לישראל, היו מקרים לא מעטים שהבעל הגיע עם שתי נשים.
 
לעניין זה יש משקל כאשר הבעל מבקש מביה"ד ליתן לו פס"ד המתיר לשאת אשה נוספת על פני אשתו, שאינה מסכימה להתגרש.
 
אם אכן חוייבה האשה בגירושין, והיא עומדת בסירובה לקבל גט, יכול הבעל לבקש "היתר נישואין". כאן נכנסים החילוקים בין העדות לביטוי: כאשר מדובר בבעל אשכנזי, הרי שביה"ד יאפשר לבעל להתחתן עם אשה שניה רק לאחר שהאשה חוייבה בגט, וסירבה לבצע זאת, ורק לאחר שתתקבלנה 100 חתימות של רבנים המסכימים לכך. החתימות הללו נדרשות כדי להתגבר על חדר"ג (חרם דרבנו גרשום). לשם כך מחתימים 100 רבנים מרחבי הארץ, ורק אח"כ, באישור נשיא ביה"ד הגדול, מאשרים לבעל להינשא בשנית ללא גירושין. 
לעומת זאת, במקרה של בעל תימני (או ספרדי) אין צורך ב- 100 חתימות, ודי בפסה"ד כדי לאפשר לבעל להינשא בשנית.
ביה"ד הגדול, בראשות הרב הראשי לישראל, הרב בקשי דורון פסק בלית ברירה ביום 22.4.99, על היתר נישואין וביטול המזונות שנפסקו לטובת האשה. 

 
כך נכתב בפסה"ד:
 
"בתי הדין לדרגותיהם השונות, וכן בתי המשפט, טרחו רבות עם המערערת על מנת לסיים את הפרשה שבין הצדדים בהסכמה, כל ההסדרים המוסכמים, הופר ע"י המערערת. כמו"כ טענותיה של באת כח המערערת כנגד המשיב  (קשר עם אשה זרה), הוכחשו נמרצות על ידו. והוא אף הציע כי יתן למערערת את חלקו בדירה כמתנה אם תישבע על כך בנקיטת חפץ.
 
באת כח המערערת דורשת אולטימטיבית, כתנאי להסכמת מרשתה לקבלת גט, מגורים בדירה לכל ימי חייה וכן המשך תשלום מזונות. המשיב אינו מוכן לכך.
בנסיבות אלו, אנו מצטרפים למסקנת ביה"ד האזורי כי אין מנוס ממתן היתר נישואין למשיב ומביטול המזונות שנפסקו."
 
למרות האמור בפס"ד זה, הרי שישנם גברים רבים שאינם מקבלים היתר נישואין, אף שאין הם חיים עם האשה במשך שנים. כל עוד ביה"ד לא חייב את האשה בגירושין, והיא עומדת בסירובה לקבל גט, הרי שהסיכוי של הבעל לקבל היתר נישואין שואף לאפס. 
 
 
הגיעו הדברים לידי כך שהיתה אשה אשר טענה כל הזמן שרצונה בשלום בית, אף שהיא חיה בנפרד מזה מספר שנים, ואף שהיא חתמה בעבר על הסכם גירושין וכבר חילקו הצדדים את הרכוש. ביה"ד הותיר אותה עם "זכותה" לש"ב, עובדה שגררה את הבעל לשלם מזונות גבוהים לאשה בשל פס"ד של ביהמ"ש למשפחה. בשלב מסויים, הציג הבעל ראיות שהאשה הודתה  ששיקרה את בית הדין הרבני בטענתה על רצונה בשלום בית, וזאת כדי להשיג מזונות באמצעות ביהמ"ש. למרות זאת, הותיר ביה"ד את הבעל "עגון", ולא חייב אותה בגט, אף שדחה את תביעת שלום הבית שלה. כך נותר הבעל ללא גט וללא היתר נישואין. יצויין כי ביה"ד חש שיש לו בעיה עם פסיקה זו, ולכן נתלה בטענת האשה שלבעל יש חברה, אף שעובדה זו לא הוכחה מעולם... 
 
העובדה דלעיל מוצגת כדי להבהיר שאף כי יש מפלט של היתר נישואין הרי שביה"ד אינו נותן אותו בקלות, ויש גברים רבים שאינם זוכים לקבל את היתר הנישואין אף שביה"ד יודע שהזוג חי בפירוד במשך תקופה ארוכה. 
 
 
 
 
 
 
נושאים נוספים:
                 
  גיור  »
 
  ביטול גיור  »
 
  יועץ נישואין  »
 
 
  בוררות וגישור  »
 
  אלימות במשפחה  »
 
  תביעות נזיקין  »
 
 
  נישואין אזרחיים  »
 
  מירוץ סמכויות  »
 
  ממזרות  »
 
 
  מוניטין וכושר השתכרות  »
 
  מושגים בדיני משפחה  »
 
  משפחה ומשפט  »
 
 
  בגידה  »
 
  שלום בית  »
 
                 
                 
 
 

צוריאל בובליל - עו"ד ונוטריון  |   בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2 בני ברק  |  טלפון: 0722-575-262  |  פקס: 03-6122104 |  מייל:  tzuribou@orange.net.il 
ספר הגירושין:
הקדמה | מבוא | הכתובה | מירוץ סמכויות | תסקיר סעד | תביעת מזונות | כשיש רכב אחד | כשאישה בוגדת, אלימה | כשהבעל בוגד באשתו | סעדים זמניים | צו לגילוי מסמכים | מזונות ילדים | החזקת ילדים | ראיית הילדים | חטיפת הילד | סיכום עניין הילדים | תביעת גירושין | בדיקת כנות הכריכה | עילות לחיוב בגט | פסקי דין לגירושין | זוג שהתחתן לפני 1974 | זוג שהתחתן אחרי 1974 | פירוק השיתוף בדירה | הסכם ממון | גירושין - משמעות משפטית | אכיפת פסקי דין | חוק הוצאה-לפועל | משטרת ישראל | 

 
תביעה להגדלת מזונות | מסורבות גט | אישה הגונה | הסכם קדם נישואים | הסכם קדם נישואין | משמורת לילדים | הגדלת מזונות | תביעת אבהות | הסכם גירושים | עורכי דין גירושים | עורך דין גירושים | מזונות קטינים | משמורת משותפת | עו"ד גירושים | חזקת השיתוף | הסכם קדם נישואין | חלוקת רכוש בין בני זוג | אב כופר באבהות | גניבת זרע | גישור זוגי | הסכם גירושים | מזונות קטינים | משרד עו"ד גירושין | תביעת כתובה וגירושין | עו"ד לגרושין | עו"ד הגדלת מזונות | עורכי דין מזונות | 
 
אתר זה נבנה ומקודם בגוגל על ידי חברת מדיה גרופ