חייגו עכשיו לייעוץ ראשוני:
0722-575-262
   
 
 


  
 
 
 
 

 
  הספר "גירושין" (לקריאה...)
 
עו"ד ירושות  
חלוקת רכוש  
מזונות אישה  
מסורבות גט  
הסדרי ראיה  
כתובה  
ירושה, צוואה ועזבונות  
ידועים בציבור  
גניבת זרע  
עגונות  
משמורת ילדים  
הסכם ממון  
ייעוץ גירושין  
משמורת  
עו"ד ידועים בציבור  
עו"ד צוואות  
עורך דין גירושין  
עורך דין הסכם גירושין  
עורך דין מגשר  
עורך דין מזונות  
עורך דין משפחה  
עורכי דין גירושים  
עורכי דין משפחה  
עו"ד הסכם ממון  
תביעה למזונות  
עורך דין צוואות  
התרת עגונות  
תביעת כתובה  
חלוקת רכוש בין בני זוג  
הסכם ממון בין בני זוג  
משמורת והסדרי ראייה  
 
 
 

תביעת גירושין

 
מי מוסמך לדון?
כאמור, בתביעת מזונות בדרך כלל מפנים עורכי הדין של הבעלים את לקוחותיהם אל בית-הדין הרבני, ואילו עורכי הדין של הנשים מפנים אותן לבית-המשפט. מירוץ הסמכויות בין בית-הדין ובית-המשפט הינו רחב, אך מוגבל לחלוטין בנושא זה.
 
החוק המסדיר את תביעת הגירושין, הוא ״חוק שיפוט בתי-דין רבניים״. על פי חוק זה, רק בית-הדין הרבני מוסמך לדון בתביעת גירושין.
 
את התביעה יכולים להגיש הבעל או האשה. התביעות לגירושין מוגשות משני טעמים:
 
1. כאשר אחד מבני הזוג קץ בחיי הנישואין, והצד השני אינו מוכן להתגרש. מאותו רגע מתחילה דרך ארוכה עבור מגיש התביעה, שכן הוא (או היא) צריך להיות מצויד בראיות מוצקות — עליהן נעמוד בהמשך.
 
2. כאשר שני בני הזוג הגיעו למסקנה שכדאי לסיים את מערכת הנישואין כמה שיותר מהר, ללא דיונים מיותרים שאינם מביאים כבוד למי מהצדדים, עליהם להגיש בקשה משותפת לגירושין. לבקשה זו יש לצרף ״הסכם גירושין״ - המסדיר את כל השאלות הכרוכות בגירושין. אם לא יצורף הסכם גירושין, בדרך כלל יבקשו הדיינים מבני הזוג לבוא במועד אחר, עם הסכם חתום על ידי הצדדים.
 
לסיכום, אם החלטתם במשותף על גירושין, כדאי לבוא מוכנים. כדאי גם שהסכם הגירושין יכלול את כל האלמנטים הקשורים בסיום היחסים, עם הגנות מספקות, כך שאי-אפשר יהיה לתקוף את ההסכם בעתיד.
 
ה׳׳כריכה׳׳ - מהותה
ה״כריכה״ היא שילוב נושאים שונים — מזונות האשה, מזונות הילדים, הרכוש וכו׳ — בתביעת הגירושין.
 
מה ניתן לכרוך?
כפי שוודאי נוכחתם לדעת, חלק לא קטן מן התביעות לבית-המשפט ולבית-הדין מוגש משיקולים טאקטיים. גבר המעוניין שכלל תביעותיו יידון בבית-הדין, יגיש תביעת גירושין ויכוון בה את שאר הנושאים עם התביעה עצמה. העיקרון הוא:
ענייני הנישואין והגירושין הינם בסמכות בית-הדין הרבני.
 
מזונות האשה יכולים להידון הן בבית-הדין והן בבית-המשפט. התביעות הקשורות בילדים, כגון החזקת הילדים, הסדרי הראייה, מזונותיהם וכדו׳ — הינם בסמכות שתי הערכאות.
 
כל הקשור לרכוש הנפרד והמשותף הינו בסמכות שתי הערכאות. ייתכן שכאן תתפלאו, אם סיפרו לכם שרק בית-המשפט דן בענייני הילדים והרכוש. ואכן הדברים אינם פשוטים בשל מערכת המשפט המורכבת כל כך בענייני המעמד האישי. לכן, הבה נעשה קצת סדר בסבך המשפטי, ונשים כל דבר במקומו.
 
רכוש - בבית-הדין הרבני אין אפשרות להגיש תביעה נפרדת באשר לרכוש. אולם, אם בעל סבור שכדאי לו שבית-הדין ידון בעניין, עליו לנקוט את הדרך הבאה: לתבוע את אשתו לגירושין, ולציין שבית-הדין מתבקש להכריע גם בענייני הרכוש.
 
השלב הבא מתפצל לשניים: אם בית-הדין יפסוק לגירושין, כי אז יהא מוסמך לדון גם בענייני הרכוש; ברם, אם בית-הדין יגיע למסקנה שתביעת הבעל לגירושין חסרת שחר, ואין אפשרות לחייב את האשה בגט, או שהיא זכאית לשלום-בית, כי אז תביעת הרכוש, הכרוכה בתביעת הגירושין, תיפול מאליה, ופתוחה הדרך בפני האשה להעביר את הנושא להכרעת בית-המשפט.
 
ילדים - אם הבעל מעוניין שבית-הדין יפסוק בעניין, עליו להגיש תביעה בהקשר למזונות ילדים, החזקתם וכדו'. אם בדיון הראשון לא תתנגד האשה לסמכות בית-הדין, ויתקיים דיון לגופו של עניין, תישאר הסמכות בידי בית-הדין. אך אם היא תטען בתחילת הדיון כי היא אינה מסכימה להתדיין בהקשר לילדים בבית-הדין, יהא בית-הדין מנוע מלדון ולפסוק בנדון. הבעל יכול להתחכם ולהגיש תביעת גירושין, ואז יש לבית-הדין זכות, מבלי לבקש את רשות האשה, לדון בהחזקת הילדים. באשר למזונותיהם — שמורה לאשה זכות ההתנגדות.
 
מזונות האשה - האשה יכולה לתבוע בבית-המשפט או בבית-הדין לפי בחירתה. הבעל יכול לתבוע גירושין, ולבקש שבית-הדין ידון גם במזונות האשה. כן יכול הבעל להגיש תביעה לבית-הדין להכריז על האשה כ״מורדת״ (מסרבת לקיים חיי אישות, או מסרבת לעשות את מלאכות הבית). אם תתקבל תביעתו, והאשה תוכרז מורדת, הרי שגם אם האשה תבעה את מזונותיה בבית-המשפט, ונפסקו לה מזונות, יחייב פסק-הדין של בית-הדין את בית-המשפט, והאשה תפסיד את מזונותיה!
 
לסיכום: בעל המעוניין בחסימת אשתו מפנייה אל בית-המשפט האזרחי, יכול להגיש תביעת גירושין, ולציין שכרוכים בתביעה החזקת הילדים, מזונות הילדים, הסדרי הראייה, מזונות האשה, חלוקת הרכוש ועוד. המחסום היחידי שיכולה האשה לדלג מעליו הוא מזונות הילדים, וזאת בהודעה לבית-הדין שאינה מסכימה להתדיין בנושא זה. אולם במקרה של נפילת תביעת הגירושין, יפלו כל הנושאים הכרוכים בתביעה, ולא יידונו כלל בבית-הדין, אלא אם שני הצדדים מסכימים לקבל את סמכות בית-הדין.
 
אשה המעוניינת להינצל מ״מחסום הכריכה׳׳, יכולה להקדים ולהגיש תביעות בבית-המשפט למזונות אשה, למזונות הילדים, החזקתם, הסדרי ראייה, רכוש, פירוק השיתוף בדירה, ועוד.
 
 
 
נושאים נוספים:
                 
  גיור  »
 
  ביטול גיור  »
 
  יועץ נישואין  »
 
 
  בוררות וגישור  »
 
  אלימות במשפחה  »
 
  תביעות נזיקין  »
 
 
  נישואין אזרחיים  »
 
  מירוץ סמכויות  »
 
  ממזרות  »
 
 
  מוניטין וכושר השתכרות  »
 
  מושגים בדיני משפחה  »
 
  משפחה ומשפט  »
 
 
  בגידה  »
 
  שלום בית  »
 
                 
                 
 
 

צוריאל בובליל - עו"ד ונוטריון  |   בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2 בני ברק  |  טלפון: 0722-575-262  |  פקס: 03-6122104 |  מייל:  tzuribou@orange.net.il 
ספר הגירושין:
הקדמה | מבוא | הכתובה | מירוץ סמכויות | תסקיר סעד | תביעת מזונות | כשיש רכב אחד | כשאישה בוגדת, אלימה | כשהבעל בוגד באשתו | סעדים זמניים | צו לגילוי מסמכים | מזונות ילדים | החזקת ילדים | ראיית הילדים | חטיפת הילד | סיכום עניין הילדים | תביעת גירושין | בדיקת כנות הכריכה | עילות לחיוב בגט | פסקי דין לגירושין | זוג שהתחתן לפני 1974 | זוג שהתחתן אחרי 1974 | פירוק השיתוף בדירה | הסכם ממון | גירושין - משמעות משפטית | אכיפת פסקי דין | חוק הוצאה-לפועל | משטרת ישראל | 

 
תביעה להגדלת מזונות | מסורבות גט | אישה הגונה | הסכם קדם נישואים | הסכם קדם נישואין | משמורת לילדים | הגדלת מזונות | תביעת אבהות | הסכם גירושים | עורכי דין גירושים | עורך דין גירושים | מזונות קטינים | משמורת משותפת | עו"ד גירושים | חזקת השיתוף | הסכם קדם נישואין | חלוקת רכוש בין בני זוג | אב כופר באבהות | גניבת זרע | גישור זוגי | הסכם גירושים | מזונות קטינים | משרד עו"ד גירושין | תביעת כתובה וגירושין | עו"ד לגרושין | עו"ד הגדלת מזונות | עורכי דין מזונות | 
 
אתר זה נבנה ומקודם בגוגל על ידי חברת מדיה גרופ