חייגו עכשיו לייעוץ ראשוני:
0722-575-262
   
 
 


  
 
 
 
 

 
  הספר "גירושין" (לקריאה...)
 
עו"ד ירושות  
חלוקת רכוש  
מזונות אישה  
מסורבות גט  
הסדרי ראיה  
כתובה  
ירושה, צוואה ועזבונות  
ידועים בציבור  
גניבת זרע  
עגונות  
משמורת ילדים  
הסכם ממון  
ייעוץ גירושין  
משמורת  
עו"ד ידועים בציבור  
עו"ד צוואות  
עורך דין גירושין  
עורך דין הסכם גירושין  
עורך דין מגשר  
עורך דין מזונות  
עורך דין משפחה  
עורכי דין גירושים  
עורכי דין משפחה  
עו"ד הסכם ממון  
תביעה למזונות  
עורך דין צוואות  
התרת עגונות  
תביעת כתובה  
חלוקת רכוש בין בני זוג  
הסכם ממון בין בני זוג  
משמורת והסדרי ראייה  
 
 
 

אכיפת פסקי דין

 
מבוא
 
אחת הבעיות המוכרות לאלה המצויים בתחום המשפט, היא התסכול מכך שלאחר כל המאבק הממושך ומורט העצבים, אין כל דרך יעילה לממש ולאכוף את פסק-הדין. האם הדבר הכרחי? כל מי שיענה באופן פשטני, תשובה החלטית — שלילית או חיובית — עושה לעצמו חיים קלים.
 
בפועל, ישנן מספר דרכים לאכוף את פסק-הדין. הבה נבדוק את עיקרי המקרים הקשורים לתחום המעמד האישי, וננסה למצוא פתרון מעשי לכל פסק-דין.
 
בבית-הדין הרבני ניתן לקבל פסק-דין לגירושין, וכן החלטות אשר יש להן השלכות רכושיות או בתחום המזונות. שאר ההחלטות ופסקי- הדין יכולים להינתן הן על ידי בית-הדין הרבני והן על ידי בית-המשפט האזרחי, כדלהלן: צו מניעה, צו עיקול, צו איסור יציאה מהארץ, צו איסור שימוש בנכסים מסוימים, צו לחלוקת שימוש ברכב, פסק-דין לתשלום מזונות, פסק-דין הקובע הסדרי ראייה, ועוד.
 
חוק שיפוט בתי-דין רבניים (גט וחליצה)
יש לקרוא פרק זה רק בכפוף לאמור בהמשך, בקטע ״חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין)״ בשל השינויים המהותיים שחלו עם תיקון החוק.
 
א.כאמור, פסק-דין לגירושין יהא אכיף בפועל (חלקית אמנם), רק אם בית-הדין יפסוק לכפיית גט. במקרה שכזה, יכול היועץ המשפטי לממשלה, לאחר שישה חודשים מיום מתן הצו, לפנות לבית-המשפט כדי שיורה על כליאת הבעל בבית-הסוהר עד ליום שיסכים לתת גט לאשתו. זהו מאסר בלתי מוגבל, שהפסקתו תלויה רק בבעל. יצוין שבסמכות היועץ המשפטי לממשלה לבקש גם להורות על מאסר האשה אם היא אינה מסכימה לקבל גט כשנפסק לכפות עליה גט. ברם, ככל הידוע לנו אין תקדים לכך, אולי בשל העובדה שבמקרה כזה ממילא יש לבית-הדין סמכות ליתן לבעל היתר נישואין לאשה שנייה.
 
ב.גם פסק-דין של בית-הדין, המצווה על כפיית גבר לתת חליצה לאלמנת אחיו, ניתן לאכיפה באותה צורה. אולם במקרה זה אין צורך להמתין שישה חודשים, אלא די בחלוף שלושה חודשים כדי לאפשר ליועץ המשפטי לממשלה לבקש מבית-המשפט את הכנסת סרבן החליצה למאסר בלתי מוגבל.
 
הבהרה: חליצה הינה פעולה משפטית המבוצעת במקרה שאדם נפטר ללא ילדים, ויש לו אחים. לפי ההלכה אחד האחים (על פי דירוג הלכתי) חייב לייבם את האלמנה — עליו לשאת אותה לאשה — במטרה להקים זרע לאחיו. אולם, אם אין הוא מעוניין בייבום האלמנה, חייב האח לבצע את פעולת החליצה, כך שהאשה תהא מותרת להינשא לאנשים אחרים. אם אינו מסכים לחליצה, הגבר גורם לה שלא תוכל להינשא, דהיינו הוא ״מעגן״ אותה. לפי החוק ניתן לכפות על האח לקיים את מצוות החליצה, ולכן נוקטים עדו סנקציה של כפייה באמצעות מאסר.
 
חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (הוראת שעה) ה׳תשנ״ה-1995
כפי שהובהר כבר, המצב המשפטי קיבל תפנית משמעותית בעקבות תופעות של סרבני גט וסרבני חליצה.
החוק החדש תקף למשך ארבע שנים מיום פרסומו ברשומות. חוק זה נותן יותר כלים לבית-הדין הרבני, לכפיית גט או חליצה על צד אשר נפסק לגביו כי עליו/עליה להתגרש או ליתן חליצה. בית-הדין יוכל למרר את חייו בהגבלות קשות ביותר. אולם לעניות דעתי נראה כי השימוש בסנקציות שבחוק זה יהא מצומצם יחסית במקרים שנפסק על המלצה, או מצווה, או חובה להתגרש — מחשש ל״גט מעושה״. מאידך גיסא, אם נפסק כבר על כפיית גט או על כפיית חליצה, קיימת הסנקציה החריפה ביותר — מאסר בלתי מוגבל.
 
 
תיקון לחוק
מעניין לציין כי בעקבות החקיקה הקודמת שנתקבלה בכנסת ב-21.2.95, התקדמו המחוקקים בצעד נוסף, והעבירו בכנסת, ביום 4.4.95, תיקון לחוק. תיקון זה מטיל סנקציות גם על אשה שהינה סרבנית גט. אותם צווי הגבלה שניתן להטיל על בעלים (אי-קבלת דרכון, אי-החזקת רשיון נהיגה וכדו׳) אפשר להטיל גם על הנשים.
 
לעניות דעתי, התיקון בעייתי במידה מסוימת, מפני שאם מוצא נגד האשה צו הגבלה, אי-אפשר לתת לבעל היתר נישואין אלא לאחר שלוש שנים ממתן הצו. זאת, בניגוד למצב בעבר, בו יכול היה בית-הדין הרבני לתת את היתר הנישואין תוך תקופה קצרה ביותר.
 
פקודת ביזיון בית-משפט
כאשר בית-המשפט או בית-הדין מצווה על ביצוע פעולה מסוימת, כגון העברת הרכב, או על הסדרי ראייה, או על איסור הוצאת מיטלטלין מהבית וכו׳, ואחד הצדדים מפר את הצו, יכול הצד השני לפנות לבית-המשפט או לבית-הדין לפי פקודת בזיון בית-המשפט.
 
הבקשה תהיה לכפות על הסרבן או על מפר הצו בקנס או במאסר לציית לצו שניתן על ידי הערכאה המוסמכת. הציות לצו יכול להיות בעשיית מעשה (כגון: להראות את הילד לצד השני בשעות שנקבעו), והציות יכול להיות בהימנעות מביצוע פעולה (כגון: לא להוציא את המיטלטלין ממקומם).
 
הנתבע יצטרך לנמק בבית-המשפט מדוע לא יאסרו או יקנסו אותו בגין הפרה מתמשכת של הצו.
יש מקרים שבהם אדם מפר את צו בית-הדין/בית-המשפט, וכאשר מוגשת בקשה בגין התנהגות זו, מתקן המפר את מעשיו. אולם בינתיים הוא ״הרוויח״ את הזמן שרצה, או שבזמן הביניים הצליח לגרום להצקה והטרדה לצד השני. לכאורה, תיקון מעשיו הופך את הדיון בבקשה למותר, ובית-המשפט מנוע מלאסור או לקנוס אותו, אך יוכל להטיל עליו הוצאות משפט כהרתעה. לכן, לא כדאי להתחכם.
 
 
 
נושאים נוספים:
                 
  גיור  »
 
  ביטול גיור  »
 
  יועץ נישואין  »
 
 
  בוררות וגישור  »
 
  אלימות במשפחה  »
 
  תביעות נזיקין  »
 
 
  נישואין אזרחיים  »
 
  מירוץ סמכויות  »
 
  ממזרות  »
 
 
  מוניטין וכושר השתכרות  »
 
  מושגים בדיני משפחה  »
 
  משפחה ומשפט  »
 
 
  בגידה  »
 
  שלום בית  »
 
                 
                 
 
 

צוריאל בובליל - עו"ד ונוטריון  |   בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2 בני ברק  |  טלפון: 0722-575-262  |  פקס: 03-6122104 |  מייל:  tzuribou@orange.net.il 
ספר הגירושין:
הקדמה | מבוא | הכתובה | מירוץ סמכויות | תסקיר סעד | תביעת מזונות | כשיש רכב אחד | כשאישה בוגדת, אלימה | כשהבעל בוגד באשתו | סעדים זמניים | צו לגילוי מסמכים | מזונות ילדים | החזקת ילדים | ראיית הילדים | חטיפת הילד | סיכום עניין הילדים | תביעת גירושין | בדיקת כנות הכריכה | עילות לחיוב בגט | פסקי דין לגירושין | זוג שהתחתן לפני 1974 | זוג שהתחתן אחרי 1974 | פירוק השיתוף בדירה | הסכם ממון | גירושין - משמעות משפטית | אכיפת פסקי דין | חוק הוצאה-לפועל | משטרת ישראל | 

 
תביעה להגדלת מזונות | מסורבות גט | אישה הגונה | הסכם קדם נישואים | הסכם קדם נישואין | משמורת לילדים | הגדלת מזונות | תביעת אבהות | הסכם גירושים | עורכי דין גירושים | עורך דין גירושים | מזונות קטינים | משמורת משותפת | עו"ד גירושים | חזקת השיתוף | הסכם קדם נישואין | חלוקת רכוש בין בני זוג | אב כופר באבהות | גניבת זרע | גישור זוגי | הסכם גירושים | מזונות קטינים | משרד עו"ד גירושין | תביעת כתובה וגירושין | עו"ד לגרושין | עו"ד הגדלת מזונות | עורכי דין מזונות | 
 
אתר זה נבנה ומקודם בגוגל על ידי חברת מדיה גרופ